Clicky

Điện gió Đông Hải 1 - Trà Vinh

Sản phẩm : Điện gió Đông Hải 1
Địa điểm : Trà Vinh
Thông tin dự án